Депутатите измениха текста, който забранява всяка дискриминация по признак пол и въведе и случаите за промяна на пола.

0683b9974c8e

Парламентът сложи забрана за дискриминаци по признак смяна на пол.

Това стана с промени в закона за дискриминация, приети от депутатите на първо четене.

С измененията Народното събрание измени текста, който забранява всяка дискриминация по признак пол и въведе и случаите за промяна на пола.

Новата разпоредба беше атакувана от националистите.

Десислав Чуколов обяви несъгласието на „Атака” се нея и декларира, че партията му няма да я подкрепи.

С промените в закона за дискриминация народните представители решиха още, че по време на производство за защита от дискриминация, когато засегната страна установи факти, въз основа накоито може да се направи предположение, че е дискриминирана,

ответната страна трябва да докаже, че не е нарушила принципа на равно третиране.

Досега принципът беше обърнат и дискриминираният трябваше да доказва, че е дискриминиран.
Промяната е изискване на европейското законодателство.

Източник: bnews.bg